คณะวิทย์ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นช่องทางในการศึกษาค้นคว้า และการฝึกฝนด้วยตนเอง ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.ณัฐภัทร พัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 

เรียบเรียง : อดิศักดิ์  จำปาสี

เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา