คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมงานเกษียณ : จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

  20 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานวันเกษียณ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสที่ ผศ.ดร.วรรณภา ทาบโลกา และอาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ท่านทุ่มเทความรู้ ความสามารถ เวลา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งมี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมแสดงความขอบคุณกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านอย่างมากมาย

 

 

 

เผยแพร่: กฤติภูมิ  แวงภูลา