คณะวิทย์ฯจัดเสวนาสภากาแฟ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดเสวนาสภากาแฟ ซึ่งมีอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสภากาแฟครั้งนี้