คณะวิทย์ฯจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 14 พ.ย. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 112 ราย ซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ในวันที่ 17 พ.ย.2560 และรับจริงในวันที่ 24 พ.ย. 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี