คณะวิทย์จัดโครงการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีไทยชุมชนตะเคียนเตี้ย

          วันที่ 18 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีไทยชุมชนตะเคียนเตี้ยอย่างยั่งยืนคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวและชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน โดยอาจารย์ปฏิยุทธ ขวัญอ่อนและอาจารย์อมรรัตน์ โมราราชเป็นวิทยากร บรรยายและปฏิบัติเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวโดยสอนวิธีการทำกะหรี่พัฟไส้มะพร้าวเต้าฮวยมะพร้าวอ่อนและขนมปุยฝ้าย ให้แก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนตะเคียนเตี้ย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนและยกระดับชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 

 

 

ข้อมูล: ทัศนวรรณ โอสุวรรณ์

เผยแพร่: กฤติภูมิ  แวงภูลา