คณะวิทย์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

          เมื่อวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 ฝ่ายบริหารและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา บุคลากรสนับสนุน ร่วมวิเคราะห์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง โอกาสผลกระทบ ที่คาดว่าจะเกิดและส่งผลเสียต่อคณะ

 

 

 

เผยแพร่: กฤติภูมิ  แวงภูลา