คณะวิทย์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

วันที่ 16-17 มีนาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ เป็นวิทยากรบรรยาย