คณะวิทย์จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสีจากแป้งเท้ายายม่อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นสีจากแป้งเท้ายายม่อม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อถ่ายทอดงานวิจัย การสร้างแป้งฝุ่นเท้ายายม่อที่เติมผงสีจากแดงกระเจี๊ยบแดงและขมิ้นชัน โดย อ.พิรดา สุดประเสริฐ รศ.เกศริน ฑีฆายุ ผศ.ตวงสิริ สยมภาค อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์ ซึ๋งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเกษตรแห่งชาติ เป็นจำนวนมาก ภาพ : อ.พิรดา สุดประเสริฐและอ.อนันทญา แสนสวัสดิ์