คณะวิทย์จัดโครงการธำรงรักษ์วิถีชีวิตการทำประมงและการต่อเรือบางพระ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

          วันที่ 17 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการธำรงรักษ์วิถีชีวิตการทำประมงและการต่อเรือบางพระ ณ ชายทะเลบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมในโครงการจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพื้นบ้าน กระบวนการผลิตอาหารทะเลพื้นบ้าน ภูมิปัญญาการต่อเรือประมงพื้นบ้านและการซ่อมและการบำรุงรักษาเรือประมงพื้นบ้าน โดยคุณสมบัติ เกตุปรางค์และคุณเสริม เจือสุวรรณ วิทยากรท้องถิ่นในตำบลบางพระ

 

 

 

เผยแพร่: กฤติภูมิ  แวงภูลา