คณะวิทย์จัดโครงการการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทย์

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

วันที่ 28 มกราคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าสหกิจศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนา เรื่อง การดำเนินงานสหกิจศึกษาของหน่วยงานกับคณะฯ และให้ความรู้แก่นักศึกษา จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ รองผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน) และ ดร.อมรรัตน์ กนกรุ่ง จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา