คณะวิทย์จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ กรรมการ และ ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล กรรมการและเลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานในระดับ ดี