คณะวิทย์จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 “เกษียณ เกษมสุข”

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

     ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร. สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชกา สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวคำอำลา โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในคณะเข้าร่วมงาน นอกจากนั้น ภายในงานยังมีการจัดฉายวิดีทัศน์เรื่องราวความประทับใจของผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และนักศึกษา ที่มีต่อผู้เกษียณอายุราชการ มีการแสดงของบุคลากรและนักศึกษา ในตอนท้ายประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมงานก็ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย  ผศ. กฤษดา สมิตะสิริ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และนางสำเนา ตรีกูด ลูกจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

     ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมเกษียณ เกษมสุข ได้มีการทดลองยกเลิกการใช้จาน ชามโฟม จานพลาสติก จานกระดาษ ช้อนส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พกแก้วน้ำ ภาชนะ ส่วนตัวมาเอง หรือใช้ภาชนะ (แก้ว จาน ชาม ) ของส่วนกลาง และรับผิดชอบล้างภาชนะของตนเองในบริเวณจัดล้างที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ