คณะวิทย์กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทย์ Adventure of science

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

วันที่ 14 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้าน ภายใต้หัวข้อ Adventure of science โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ออกเป็น 6 ฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเผยแพร่ข้อมูล หลักสูตร และแนวทางการจัดการเรียนการสอน อันจะเป็นเป็นประโยชน์แก่ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อนักเรียน และในโอกาสนี้ ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับนักเรียน และคณะครู

 

 

 

ภาพ: กฤติภูมิ  แวงภูลา