คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐพงศ์ สโกมล เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการในหัวข้อ

กิจกรรมรู้เข้า - รู้เรา

การสื่อสารกับการทำงานเป็นทีม

การพัฒนาศักยภาพทีมงาน

ปัญหาและอุปสรรคการทำงานเป็นทีม

 

 

 

 

เรียบเรียง/เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา