คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานใน Automation Expo 2019

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

นอกจากเข้าร่วมชมงานแล้ว ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ยังได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หน่วยงานและนำผลงานของนักศึกษาที่ได้ทำวิจัยร่วมกับสถานประกอบการมาจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน เช่น หุ่นยนต์ปฏิบัติงานนิวเคลียร์  รถ AGV ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าภายในโรงงานด้วยเทคโนโลยี iBcon เป็นต้น ถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมชมงาน พร้อมกันนี้อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในหัวข้อเรื่อง Automation & Robot Selection: การเลือกใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับระบบการผลิต และ R&D กับมูลค่าเพิ่มที่แตกต่าง ทางออกที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย

 

นอกจากเข้าร่วมชมงานแล้ว ทางสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ยังได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หน่วยงานและนำผลงานของนักศึกษาที่ได้ทำวิจัยร่วมกับสถานประกอบการมาจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน เช่น หุ่นยนต์ปฏิบัติงานนิวเคลียร์  รถ AGV ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าภายในโรงงานด้วยเทคโนโลยี iBcon เป็นต้น ถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้เข้าร่วมชมงาน พร้อมกันนี้อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ในหัวข้อเรื่อง Automation & Robot Selection: การเลือกใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับระบบการผลิต และ R&D กับมูลค่าเพิ่มที่แตกต่าง ทางออกที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย

 

ข้อมูล : กนกรัตน์  เบญจมาศ  เผยแพร่ :กฤติภูมิ  แวงภูลา