คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบนำโดย ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีฯ และรองคณบดี  ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านวิชาการ กิจกรรมของนักศึกษา และด้านประกันคุณภาพของนักศึกษา   อีกทั้งมีคณาจารย์จากทุกสาขาวิชา  ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่