คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดจัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (iTAP)

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

          วันที่ 27 มีนาคม 2561 ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณเสาวภา ยุววุฑโฒ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ด้านการวิจัย พัฒนา การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในโรงงาน สถานประกอบการ ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว แก่คณาจารย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

 

 

 

เผยแพร่: กฤติภูมิ  แวงภูลา