คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

 

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ  ประธานคณะกรรมการ  รศ.ดร.จุไรรัตน์  ดวงเดือน  กรรมการ และ ดร.น้ำฝน  ใจดี  กรรมการและเลขานุการ  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผลการตรวจประเมินระดับดี  (3.69) ทำให้บุคลากร ได้รับความรู้และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป