คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

วันที่ 26 ม.ค. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี    ซึ่งมีกิจกรรมการเสวนาเชิงวิชาการด้านสหกิจศึกษาระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับผู้บริหาร และผู้แทนทุกหลักสูตร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และการนำเสนอผลงานจากนักศึกษาที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง รายละเอียดดังนี้

การศึกษาประสิทธิภาพของโปรไบโอติกในการยับยั้งเชื้อ Vibrio spp. เชื้อก่อโรคในลูกกุ้งขาวแวนนาไมในระดับ in vitro : นางสาวศิริลักษณ์  พลดารา

ระบบจัดการไฟล์วารสารและงานวิจัยภายในโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา : นายรชต สันธิศิริ

หัวข้อโครงงานที่ได้รับ : CPF HR Web Portal  : นางสาวเบญจมาพร แสนสะอาด

ฝึกงานเกี่ยวกับสารทดแทนความหวานแทนน้ำตาล ผลิตภัณฑ์ยืดอายุอาหาร และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ : นางสาวกานต์สินี  สังข์ชุม 

ฝึกงานเกี่ยวกับเนื้อไก่ดิบและเนื้อไก่ปรุงสุกแปรรูปส่งออก 100 เปอร์เซ็นต์: นายภานุรุจน์ ศิริโวหาร และ นางสาวจุรีรัตน์ ปรุดรัมย์

การปรับ Grader ด้วยแท่งเหล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Grader Roller grader adjustment by Stanley steel rods:นางสาวปาลิตา เพ็ชรศิริ

การศึกษาการปรับปรุงสายพานเครื่อง DB4 Breaded เพื่อลดกากแป้งในน้ำมันที่มีผลต่อค่า AcidValueช่วยยืดอายุ ลดปริมาณการใช้น้ำมันและแป้ง Breaded The effect of improvement DB4 Breaded belt to reduce starch in oil, acid value and the life span of oil and breaded flour:นางสาวกัลย์สุดา ปั้นตระกูล 

 

 

 

เรียบเรียง/เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา