คณบดีคณะวิทย์ฯ นำทีมคณาจารย์ นักศึกษาร่วมอนุรักษ์การทำข้าวหลามแบบดั้งเดิมของบางพระ

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา รวมจำนวน 112 คน ร่วมศึกษาภูมิปัญญาการทำข้าวหลามแบบดั้งเดิมของตำบลบางพระ ณ ร้านข้าวหลามแม่กิวบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์การทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบวีธีการทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม โดยได้รับเกียรติจาก นางณัฐญาจิต อินทโชติ "ร้านข้าวหลามแม่กิวบางพระ" เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตรวมทั้งให้นักศึกษาและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกทำข้าวหลามแบบดั้งเดิม โดยบูรณาการการทำข้าวหลามกับวิชาชีพในหลักสูตร