ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยลงตรวจเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีบศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา เพื่อรองรับความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน กับ Yulin Normal University, Beibu Gulf Universiy และ Guangxi Qianyu Education Development Co., Ltd. ที่จะมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ และทำความร่วมมือในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นี้

 

 

 

ข้อมูล ดร.สุธีรา  อานามวงษ์  ภาพ/เผยแพร่ : กฤติภูมิ  แวงภูลา