การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: uuid. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/itadmin/newscience/includes/bootstrap.inc).

กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดีจากการนำไปใช้ และประมวลความรู้ทั้งห

05/23/2019

กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านก

05/14/2019

กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนแบบ Problem-Bas

03/12/2019

คณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning (PBL) ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น

03/05/2019